Personel

 
 

Personel Techniczny

Szkolony w Polsce i w Zatwierdzonych Organizacjach w Niemczech wg przepisów JAR 145, PATR 145, PART 147 , PART 66, JAR-FCL, ISO-9001 i AS.

   Kościński Zbigniew – Właściciel, Kierownik Obsługi – pilot samolotowy, szybowcowy i instruktor, pilot balonowy, licencjonowany mechanik lotniczy obsługi.

  Korpal Marek – Szef Kontroli Systemu Jakości – mgr inż. lotnictwa, licencjonowany mechanik lotniczy.

Obsługa:

    Łępa Mieczysław – technik lotniczy, licencjonowany mechanik lotniczy obsługi.

    Kościńska Joanna – ekonomista, dział dokumentacji.